PREDSEDNÍCTVO

DOBRÁ VOĽBA

Tomáš Drucker
Predseda strany
Prichádzame s politikou založenou na hodnotách, ktoré na našej politickej scéne chýbajú. Predovšetkým tie ľudské a sociálne, medzi ktoré patrí spolupatričnosť, spolupráca, úcta, čestnosť, vzájomný rešpekt a uznanie.
Naše politické úsilie neberieme ako boj proti stranám či osobám, ale ako boj za správne hodnoty.V tomto zápase budeme spočiatku jediní, no vytrváme. Veríme, že naše presvedčenie je správne a budeme si za ním pevne stáť pred politickými partnermi aj občanmi. Pretože jedine návrat hodnôt do centra politiky je to, čo prinavráti jej pôvodnú úlohu – slúžiť občanom.
Tomáš Drucker
Katarína Cséfalvayová
Katarína Cséfalvayová
Podpredsedníčka strany
V období nárastu populizmu, extrémizmu a nacionalizmu naprieč Európou považujem aj naďalej za nevyhnutné presadzovať kontinuitu a hodnotové postoje pre udržanie európskeho kurzu slovenskej zahraničnej politiky.
Ako predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky som sa aj napriek úskaliam usilovala brániť hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia. Na môj návrh prijal parlament v roku 2018 Vyhlásenie k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti. Postoje Slovenskej republiky som reprezentovala na mnohých zahraničných konferenciách a bilaterálnych stretnutiach v celej Európe i vo svete.
Image
Radomír Šalitroš
Podpredseda strany
Už ma nebaví počúvať, že sa niečo nedá.
Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v zahraničných nadnárodných spoločnostiach som získal široké spektrum skúseností z riadenia, manažmentu a strategického poradenstva. Tie by som rád zúročil a prispel tak k rozvoju hospodárstva a ekonomiky našej krajiny.
Radomír Šalitroš
Peter Kresák
Peter Kresák
Člen predsedníctva
Slušnosť a odbornosť sa musí vrátiť do nášho verejného života a právo musí platiť pre každého rovnako.
Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v zahraničných nadnárodných spoločnostiach som získal široké spektrum skúseností z riadenia, manažmentu a strategického poradenstva. Tie by som rád zúročil a prispel tak k rozvoju hospodárstva a ekonomiky našej krajiny.
Image
Martin Fedor
Člen predsedníctva
Je potrebné zabrániť možnému prenikaniu kriminálnych živlov do súdnictva aj bezpečnostných zložiek.
Počas svojho pôsobenia vo verejnom živote sa prioritne venujem problematike bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky. Zaoberám sa, okrem iného, možnosťami využitia nadrezortnej či medzinárodnej spolupráce ako nástroja na zefektívnenie fungovania bezpečnostného sektoru.
Martin Fedor
Miroslav Kočan
Image
Miroslav Kočan
Člen predsedníctva
Aby aj veci verejné fungovali efektívne, musíme v nich čo najviac eliminovať „politikárčenie“.
Mnoho rokov som venoval optimalizácii procesov, riadeniu a manažmentu projektov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dlhoročné skúsenosti som nabral v oblasti informačných technológií, súkromného poistenia na trhu východnej Európy až po pozíciu generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.