PODPREDSEDA STRANY

Branislav Becík

Poľnohospodárska politika EÚ je dostatočne flexibilná, aby sme pomocou nej úspešne realizovali naše záujmy a ciele na národnej úrovni.

Pochádzam z poľnohospodárskej rodiny a tomuto odvetviu sa venujem už od vysokoškolských čias. Zároveň ako druhýkrát zvolený starosta svojej rodnej obce Dvory nad Žitavou sa aktívne  zaoberám aj témou rozvoja vidieka po celom Slovensku.

Náš agrárny sektor stagnuje. Poľnohospodárstvo, to nie je len oblasť pôdy. Zahŕňa v sebe rastlinnú výrobu,  živočíšnu výrobu ale aj lesníctvo. Ak sa však pozrieme na súčasnú realitu, celý rozvoj bol zacielený na ekonomické posilnenie veľkých fariem a malých začínajúcich poľnohospodárov. Je však na čase zmeniť to a zamerať sa na stredné podniky s predpokladom vlastníckej perspektívy a na mladých už existujúcich poľnohospodárov, ktorí budú realizovať nové dlhodobé zámery.

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje riešenia a výsledky tak, aby sme dokázali zabezpečiť nielen jeho ďalšie efektívne fungovanie, ale aj jeho rozvoj.

Image