PODPREDSEDA STRANY

Katarína Cséfalvayová

V období nárastu populizmu, extrémizmu a nacionalizmu naprieč Európou považujem aj naďalej za nevyhnutné presadzovať kontinuitu a hodnotové postoje pre udržanie európskeho kurzu slovenskej zahraničnej politiky.

Ako predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky som sa aj napriek úskaliam usilovala brániť hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia. Na môj návrh prijal parlament v roku 2018 Vyhlásenie k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti. Postoje Slovenskej republiky som reprezentovala na mnohých zahraničných konferenciách a bilaterálnych stretnutiach v celej Európe i vo svete.

Okrem zahraničnej politiky sa budem venovať aj téme klimatickej zmeny a hľadať riešenia pre zmiernenie jej dopadov na národnej i medzinárodnej úrovni.
Image