ČLEN PREDSEDNÍCTVA

Martin Fedor

Je potrebné zabrániť možnému prenikaniu kriminálnych živlov do súdnictva aj bezpečnostných zložiek

Počas svojho pôsobenia vo verejnom živote sa prioritne venujem problematike bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky. Zaoberám sa, okrem iného, možnosťami využitia nadrezortnej či medzinárodnej spolupráce ako nástroja na zefektívnenie fungovania bezpečnostného sektoru.
Do verejného priestoru som priniesol témy nutnosti nezávislosti policajného prezidenta a policajnej inšpekcie s cieľom zlepšiť prácu polície bez politických vplyvov.
V praxi si všímam, že vo verejnej debate stále menej zaznieva hlas zdravého rozumu a poctivého zodpovedného hľadania riešení na spoločenské problémy. Chcem, aby v politike prevládla normálnosť, odbornosť, vecnosť a pokoj, nie neustále hľadanie konfliktov s cieľom šokovať za každú cenu.

Bezpečnosť občanov, obrana vlasti a jej záujmov patria medzi základné úlohy štátu. Spravím všetko pre to, aby orgány zabezpečujúce tieto funkcie, fungovali skutočne efektívne a dôveryhodne.
Image