PODPREDSEDA STRANY

Peter Kresák

Slušnosť a odbornosť sa musí vrátiť do nášho verejného života a právo musí platiť pre každého rovnako.

Som právnik a vysokoškolský učiteľ, ktorý celý svoj profesijný život spájal výchovu mladej generácie s právnou praxou. Pôsobil som ako prodekan na PF UK, prorektor UK, bol som sudcom Ústavného súdu ČSFR, vedúcim Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike a tiež aj vedúcim tímu právnikov v Kancelárii Verejnej ochrankyne práv.
Zameriavam sa osobitne na legislatívu, ochranu ľudských práv a slobôd a budovanie ústavného systému Slovenskej republiky. Aj preto som napr. v roku 2001 predkladal v NR SR veľkú novelu Ústavy SR, ktorá nielen posilnila ochranu ľudských práv a slobôd, ale umožnila nám vstúpiť do Európskej únie a NATO a v roku 2017 som, okrem iných zákonov, predložil aj ústavný zákon, ktorý zrušil tzv. Mečiarove amnestie.
Svojou prácou chcem prispieť k napĺňaniu myšlienok funkčného a spravodlivého štátu bez korupcie, štátu ktorý nielen účinne ochraňuje základné práva a slobody, ale dokáže zabezpečiť budúcnosť našej mladej generácii a dôstojný život každému, kto potrebuje osobitnú ochranu.
Image