PODPREDSEDA STRANY

Radomír Šalitroš

Už ma nebaví počúvať, že sa niečo nedá.

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v zahraničných nadnárodných spoločnostiach som získal široké spektrum skúseností z riadenia, manažmentu a strategického poradenstva. Tie by som rád zúročil a prispel tak k rozvoju hospodárstva a ekonomiky našej krajiny.

Základom každej zdravej ekonomiky by mali byť malé a stredné domáce firmy. Je úlohou štátu vytvoriť im podmienky na čo najefektívnejšie fungovanie. Rozvoj hospodárstva nie je možné zabezpečiť ani bez podpory vedy a výskumu. Som presvedčený, že zlepšiť sa musíme aj v boji proti daňovým únikom. Ak by sme sa totiž naučili zabraňovať úniku financií, lepšie čerpať prostriedky z eurofondov, či motivovali firmy odvádzať dane doma, získali by sme niekoľko miliárd eur ročne. A z nich by sme následne mohli podporovať tie najzraniteľnejšie skupiny – mladé rodiny, pacientov, či seniorov.

Verím, že spoločnými silami, teda pomocou Vašej podpory a našich schopných krízových manažérov, vieme posunúť Slovensko reálne vpred.

Chcem, aby moje aj vaše deti žili v zdravej spoločnosti.

Image