ČLEN PREDSEDNÍCTVA

Rudolf Kusý

Presadíme reálne zodpovedné riešenia, aby regióny, mestá a obce mali vplyv na národnej úrovni.

To, že „veľká politika“ sa nedá robiť izolovane od ľudí žijúcich v jednotlivých regiónoch som pochopil po zvolení  na pozíciách v komunálnej sfére.
 
Zodpovední politici nemôžu rozhodovať o samosprávach bez toho, aby poznali skutočné problémy, ktoré trápia regióny. Dôležité rozhodnutia sa prijímajú na centrálnej úrovni, zatiaľ čo zodpovedné riešenia sa musia hľadať v našich mestách a obciach. A sme to práve my, kto vďaka tomu vidí a pozná reálne dopady týchto rozhodnutí na každodenný život ľudí.

Bez každodenných skúseností zo samosprávy a s potrebnou pokorou a politickým citom sa to nedá robiť zodpovedne.
Image