PREDSEDA STRANY

Tomáš Drucker

Návrat k hodnotám

Prichádzame s politikou založenou na hodnotách, ktoré na našej politickej scéne chýbajú. Predovšetkým tie ľudské a sociálne, medzi ktoré patrí spolupatričnosť, spolupráca, úcta, čestnosť, vzájomný rešpekt a uznanie.

Naše politické úsilie neberieme ako boj proti stranám či osobám, ale ako boj za správne hodnoty.V tomto zápase budeme spočiatku jediní, no vytrváme. Veríme, že naše presvedčenie je správne a budeme si za ním pevne stáť pred politickými partnermi aj občanmi. Pretože jedine návrat hodnôt do centra politiky je to, čo prinavráti jej pôvodnú úlohu – slúžiť občanom.
Image