DOBRÁ VOĽBA 2020

Program politickej strany

DOBRÁ VOĽBA

Za čo bojujeme v strane Dobrá voľba.

Lepšie podmienky pre rodiny a mladých ľudí

 • viac nájomných bytov
 • škôlka pre každé dieťa
 • nižšie dane od počtu detí
 • podpora zamestnávania matiek s viac deťmi
 • vyššie dôchodky od počtu pracujúcich detí

Spravodlivé zdravotníctvo

 • garantovaná dostupnosť lekára a menej čakania
 • férové financovanie zdravotníctva
 • štátom garantovaný nárok pacienta podľa štandardných postupov
 • komplexná rekonštrukcia veľkých koncových nemocníc
 • zvyšovanie atraktivity povolania
  lekárov, sestier a zdravotníkov na slovensku
 • viac prevencie, menej odvodov

Dôstojný život pre seniorov a zraniteľných

 • nekompromisný boj s únikmi na DPH
 • viac spravodlivosti, menej väzňov
 • kratšia cesta k spravodlivosti pre poškodených
 • viac peňazí pre policajtov na ulici
 • motivačné odmeňovanie štátnych zamestnancov podľa výsledkov

Fungujúci a poctivý štát

 • nekompromisný boj s únikmi na DPH
 • viac spravodlivosti, menej väzňov
 • kratšia cesta k spravodlivosti pre poškodených
 • viac peňazí pre policajtov na ulici
 • motivačné odmeňovanie štátnych zamestnancov podľa výsledkov

Sebestačná poľnohospodárska politika

 • sebestačnosť v produkcii základných potravín
 • zodpovedná krajinotvorba pre udržateľnosť ekosystému
 • podpora podnikateľského lokálpatriotizmu v agrosektore
 • podpora poľnohospodárskeho školstva v každom regióne
 • efektívnejšie a motivačné financovanie v agrosektore

Jedno Slovensko s rôznymi regiónmi

 • férové a motivačné financovanie samosprávy
 • lepšia a dostupná práca v regióne v podpore malých podnikateľov
 • viac zastúpenia regiónov pri rozhodovaní o nich
 • turizmus ako jednotka pre regióny

Moderná národná politika

 • dobrá hospodárska politika s prioritami
 • najlepšie školy pre najlepších
 • systematická podpora a riadenie vedy a výskumu jednou inštitúciou
 • program pre návrat Slovákov na Slovensko
 • presadzovanie ekologických riešení a ekologickej osvety