DOBRÁ VOĽBA pre

Bratislavský kraj
Image
Image
Ing. Lukáš Baňacký

Predseda krajskej rady

Bezpečnosť a strategické plánovanie musia patriť medzi hlavné priority funkčného štátu.

Udalosti roka 2020 nám ukázali aké dôležité je mať zabezpečenú funkčnosť všetkých zložiek v rámci jednotlivých stupňov krízového riadenia. Našou úlohou preto musí byť zvýšenie ľudských i technických kapacít, ktoré sú pripravené na nasadenie v čase potreby. Kapacity ozbrojených síl, polície a hasičov musia byť doplnené o reálnu a účinnú sieť zložiek civilnej ochrany. Cieľom Dobrej voľby je štát, ktorý sa vie postarať o bezpečnosť našich občanov a rodín.


Som rodený Lamačan, absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so špecializáciou na tovaroznalectvo a distribučné systémy. Pôsobím na poste starostu mestskej časti Bratislava-Lamač. Do funkcie som bol zvolený v komunálnych voľbách v novembri 2018. Nadviazal som na predchádzajúce pôsobenie poslanca v miestnom zastupiteľstve. Som členom výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie. Aktuálne som slovenskou verejnosťou intenzívne vnímaný ako zástupca Združenia miest a obcí Slovenska na Ústrednom krízovom štábe zriadenom pri Vláde Slovenskej republiky. V rámci predchádzajúcej kariéry som pôsobil na výkonných a riadiacich pozíciách vo výrobnej sfére v sektore sklárskeho a keramického priemyslu a v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Som ženatý, mám dve deti a vo voľnom čase rád navštevujem Taliansko, ktoré je mojou srdcovou záležitosťou. Plynule ovládam angličtinu a taliančinu.

Kontakt:

Ing. Lukáš Baňacký

Ing. Lukáš Baňacký

Bratislava, okres
Predseda Krajskej rady
Bezpečnosť a strategické plánovanie musia patriť medzi hlavné priority funkčného štátu.

Udalosti roka 2020 nám ukázali aké dôležité je mať zabezpečenú funkčnosť všetkých zložiek v rámci jednotlivých stupňov krízového riadenia. Našou úlohou preto musí byť zvýšenie ľudských i technických kapacít, ktoré sú pripravené na nasadenie v čase potreby. Kapacity ozbrojených síl, polície a hasičov musia byť doplnené o reálnu a účinnú sieť zložiek civilnej ochrany. Cieľom Dobrej voľby je štát, ktorý sa vie postarať o bezpečnosť našich občanov a rodín.


Som rodený Lamačan, absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so špecializáciou na tovaroznalectvo a distribučné systémy. Pôsobím na poste starostu mestskej časti Bratislava-Lamač. Do funkcie som bol zvolený v komunálnych voľbách v novembri 2018. Nadviazal som na predchádzajúce pôsobenie poslanca v miestnom zastupiteľstve. Som členom výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie. Aktuálne som slovenskou verejnosťou intenzívne vnímaný ako zástupca Združenia miest a obcí Slovenska na Ústrednom krízovom štábe zriadenom pri Vláde Slovenskej republiky. V rámci predchádzajúcej kariéry som pôsobil na výkonných a riadiacich pozíciách vo výrobnej sfére v sektore sklárskeho a keramického priemyslu a v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Som ženatý, mám dve deti a vo voľnom čase rád navštevujem Taliansko, ktoré je mojou srdcovou záležitosťou. Plynule ovládam angličtinu a taliančinu.

Kontakt: