DOBRÁ VOĽBA pre

Košický kraj
Image
Image
Ing. Marek Dragula

Predseda krajskej rady

Momentálne dianie na politickej scéne Slovenskej republiky vnímam veľmi negatívne. Je veľa ľudí ako ja, ktorí už nevedia komu veriť a dôverovať. Budem rád, ak sa ľudia, ktorí stratili dôveru a nádej v poctivú politiku obrátia práve na nás na politickú stranu “Dobrá voľba“.

Verím, že len spoločným úsilím a zdravím úsudkom dokážeme začať riešiť aktuálne alebo novovzniknuté problémy súčasnej doby. Podnikám už viac ako 24 rokov. A práve z tohto titulu viem, čo je potrebné pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj pre zamestnancov, ktorí sú živiteľmi rodín. Ako hrdý východniar pochádzajúci z mesta Trebišov podrobne ovládam problematiku daného regiónu. Z tohto dôvodu by som bol rád nápomocný pri riešení rómskej otázky, s ktorou som sa počas výkonu funkcie poslanca mestského zastupiteľstva od roku 2006 až 2010 stretával. Taktiež si myslím, že aj moje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia ako v HK SLAVOJ TREBIŠOV tak aj v FK SLAVOJ TREBIŠOV môžu byť prínosom v oblasti športu. Verím, že len spoločným úsilím sa dá budovať slušná politická strana postavená na silných regiónoch.

Kontakt:

Ing. Marek Dragula

Ing. Marek Dragula

Košice, okres
Predseda Krajskej rady
Momentálne dianie na politickej scéne Slovenskej republiky vnímam veľmi negatívne. Je veľa ľudí ako ja, ktorí už nevedia komu veriť a dôverovať. Budem rád, ak sa ľudia, ktorí stratili dôveru a nádej v poctivú politiku obrátia práve na nás na politickú stranu “Dobrá voľba“.

Verím, že len spoločným úsilím a zdravím úsudkom dokážeme začať riešiť aktuálne alebo novovzniknuté problémy súčasnej doby. Podnikám už viac ako 24 rokov. A práve z tohto titulu viem, čo je potrebné pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj pre zamestnancov, ktorí sú živiteľmi rodín. Ako hrdý východniar pochádzajúci z mesta Trebišov podrobne ovládam problematiku daného regiónu. Z tohto dôvodu by som bol rád nápomocný pri riešení rómskej otázky, s ktorou som sa počas výkonu funkcie poslanca mestského zastupiteľstva od roku 2006 až 2010 stretával. Taktiež si myslím, že aj moje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia ako v HK SLAVOJ TREBIŠOV tak aj v FK SLAVOJ TREBIŠOV môžu byť prínosom v oblasti športu. Verím, že len spoločným úsilím sa dá budovať slušná politická strana postavená na silných regiónoch.

Kontakt: