DOBRÁ VOĽBA pre

Nitriansky kraj
Image
Image
Ing. Roman Gejdoš

Predseda krajskej rady

Dôležitou vecou je nebáť sa to skúsiť. Akonáhle nájdeš niečo, čo rád robíš, rob to najlepšie ako vieš. Rob to pre región a ľudí ktorí v ňom žijú.

Som absolvent Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od roku 1990 žijem v Topoľčanoch. Tu som začal svoju profesionálnu kariéru, počas ktorej som si prešiel viacerými manažérskymi pozíciami, až po funkciu generálneho riaditeľa nábytkárskeho podniku.

V decembri 1999 som sa stal spoločníkom a konateľom novo založenej firmy. Túto firmu som ako spolumajiteľ pomohol vybudovať na jednu z najvýznamnejších nábytkárskych spoločností na Slovensku. Ako spoločnosť sme sa stali členom Klubu 500, ktorý sa podieľa na komunikácií s vládou a vládnymi inštitúciami v témach zlepšovania podnikateľského prostredia.

Od roku 2009 som členom krajskej školskej rady pre odborné vzdelávanie. Aktívne sa podieľam na vytváraní podmienok a legislatívy pre duálne vzdelávanie.

Oblasť v ktorej sa chcem realizovať ako profesionál je podpora hospodárskej politiky s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť slovenských firiem a pripravenosť systému odborného vzdelávania pre prípravu na výkon povolaní. Zároveň sa chcem podieľať na regionálnej politike v Nitrianskom samosprávnom kraji a podporiť zlepšenie života jeho obyvateľov.

Som vášnivý hubár, mám rád cyklo-výlety a v zime si s chuťou zalyžujem.

 

Kontakt:

Ing. Roman Gejdoš

Ing. Roman Gejdoš

Nitra, okres
Predseda Krajskej rady

Dôležitou vecou je nebáť sa to skúsiť. Akonáhle nájdeš niečo, čo rád robíš, rob to najlepšie ako vieš. Rob to pre región a ľudí ktorí v ňom žijú.

Som absolvent Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od roku 1990 žijem v Topoľčanoch. Tu som začal svoju profesionálnu kariéru, počas ktorej som si prešiel viacerými manažérskymi pozíciami, až po funkciu generálneho riaditeľa nábytkárskeho podniku.

V decembri 1999 som sa stal spoločníkom a konateľom novo založenej firmy. Túto firmu som ako spolumajiteľ pomohol vybudovať na jednu z najvýznamnejších nábytkárskych spoločností na Slovensku. Ako spoločnosť sme sa stali členom Klubu 500, ktorý sa podieľa na komunikácií s vládou a vládnymi inštitúciami v témach zlepšovania podnikateľského prostredia.

Od roku 2009 som členom krajskej školskej rady pre odborné vzdelávanie. Aktívne sa podieľam na vytváraní podmienok a legislatívy pre duálne vzdelávanie.

Oblasť v ktorej sa chcem realizovať ako profesionál je podpora hospodárskej politiky s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť slovenských firiem a pripravenosť systému odborného vzdelávania pre prípravu na výkon povolaní. Zároveň sa chcem podieľať na regionálnej politike v Nitrianskom samosprávnom kraji a podporiť zlepšenie života jeho obyvateľov.

Som vášnivý hubár, mám rád cyklo-výlety a v zime si s chuťou zalyžujem.

 

Kontakt: