DOBRÁ VOĽBA pre

Prešovský kraj
Image
Image
Ing. Branislav Žec, CSc.

Predseda krajskej rady

Životné prostredie a jeho ochrana je našou kľúčovou úlohou a výzvou 21. storočia. Starostlivosť každého z nás o prírodu a životné prostredie je rovnako prirodzená, ako aj starostlivosť o našu spoločnosť a našich príbuzných.

Rozvoj spoločnosti je však úzko prepojený s riešením celej rady otázok, ako napr. klimatickej zmeny, dekarbonizácie, straty biodiverzity, cirkulárnej politiky, ale aj vzťahu laickej spoločnosti k ochrane životného prostredia. Nachádzanie nových riešení a ich akceptácia spoločnosťou je preto naším principiálnym poslaním. Počas svojho pôsobenia vo verejnom sektore ako vedecký, ale aj riadiaci pracovník, generálny riaditeľ organizácie patriacej pod Ministerstvo životného prostredia, resp. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky sa už viac ako 35 rokov zaoberám témou životného prostredia.

Kontakt:

brano.zec@dobravolba.sk
+421 907 910 754
Ing. Branislav Žec, CSc.

Ing. Branislav Žec, CSc.

Prešov, okres
Predseda Krajskej rady
Životné prostredie a jeho ochrana je našou kľúčovou úlohou a výzvou 21. storočia. Starostlivosť každého z nás o prírodu a životné prostredie je rovnako prirodzená, ako aj starostlivosť o našu spoločnosť a našich príbuzných.

Rozvoj spoločnosti je však úzko prepojený s riešením celej rady otázok, ako napr. klimatickej zmeny, dekarbonizácie, straty biodiverzity, cirkulárnej politiky, ale aj vzťahu laickej spoločnosti k ochrane životného prostredia. Nachádzanie nových riešení a ich akceptácia spoločnosťou je preto naším principiálnym poslaním. Počas svojho pôsobenia vo verejnom sektore ako vedecký, ale aj riadiaci pracovník, generálny riaditeľ organizácie patriacej pod Ministerstvo životného prostredia, resp. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky sa už viac ako 35 rokov zaoberám témou životného prostredia.

Kontakt:

brano.zec@dobravolba.sk
+421 907 910 754