DOBRÁ VOĽBA pre

Trenčiansky kraj
Image
Image
Ing. Ľubomír Fiksel

Predseda krajskej rady

V Trenčianskom kraji som sa narodil, vyrastal a pracujem tu. Chcem, aby bol hlas nášho kraja veľmi silný a jasný pri formovaní infraštruktúry, zdravotníctva a ostatných vecí, ktoré politici vedia ovplyvniť.

  Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave a takmer ihneď po štúdiu som sa dal na dráhu podnikania. Túto cestu som prerušil v roku 2016 a stal som sa štátnym zamestnancom až do roku 2020, kde som získal mnoho skúseností s fungovaním štátnej správy. Momentálne pôsobím už tretie volebné obdobie ako poslanec mesta Partizánske, čím sa aktívne zapájam do verejného života, som členom mnohých komisií a výborov. Žijem v jednej domácnosti s mojou manželkou a dcérkou, ktorú sa snažím vychovávať ako priameho a čestného človeka. Veľmi si zakladám na férových medziľudských vzťahoch, kde ľudské hodnoty znamenajú omnoho viac ako materiálne.

Realizovať sa plánujem v zefektívnení fungovania štátnej správy, jej informatizácie a zjednodušenia pre obyvateľov Slovenskej republiky.

Kontakt:

Ing. Ľubomír Fiksel

Ing. Ľubomír Fiksel

Trenčín, okres
Predseda Krajskej rady
V Trenčianskom kraji som sa narodil, vyrastal a pracujem tu. Chcem, aby bol hlas nášho kraja veľmi silný a jasný pri formovaní infraštruktúry, zdravotníctva a ostatných vecí, ktoré politici vedia ovplyvniť.

  Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave a takmer ihneď po štúdiu som sa dal na dráhu podnikania. Túto cestu som prerušil v roku 2016 a stal som sa štátnym zamestnancom až do roku 2020, kde som získal mnoho skúseností s fungovaním štátnej správy. Momentálne pôsobím už tretie volebné obdobie ako poslanec mesta Partizánske, čím sa aktívne zapájam do verejného života, som členom mnohých komisií a výborov. Žijem v jednej domácnosti s mojou manželkou a dcérkou, ktorú sa snažím vychovávať ako priameho a čestného človeka. Veľmi si zakladám na férových medziľudských vzťahoch, kde ľudské hodnoty znamenajú omnoho viac ako materiálne.

Realizovať sa plánujem v zefektívnení fungovania štátnej správy, jej informatizácie a zjednodušenia pre obyvateľov Slovenskej republiky.

Kontakt: