DOBRÁ VOĽBA pre

Žilinský kraj
Image
Image
Mgr. Marcel Maťovčík

Predseda krajskej rady

Je dôležité, aby ľudia zo Slovenska neodchádzali. Aby žili spokojný život tam, kde je ich domov a vytvárali hodnoty tam, kde vyrastali.

  Ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Martin sa už od roku 2014 snažím aktívne pomáhať obyvateľom, aby žili v lepšom a krajšom meste, na ktoré by boli hrdí vo všetkých aspektoch. Dlhoročná práca v štátnej správe mi priniesla veľa pracovných skúseností. Spolupracoval som so starostami obcí v Turci a riešili sme konkrétne problémy regiónu. Počas 4 rokov pôsobenia ako predseda sociálno – zdravotnej komisie mesta Martin som venoval mimoriadnu pozornosť podpore sociálnej oblasti dotáciami pre seniorov, deti a znevýhodnených obyvateľov. Som členom komisie dopravy VÚC a presadzujem dôležitosť riešenia problematickej dopravnej situácie v Žilinskom kraji. Od roku 2017 som vymenovaný za splnomocnenca pre rýchlostnú cestu R3 do Turca. Podporujem rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska a ich vzájomné prepojenie. Regióny potrebujú zastúpenie v parlamente. Silný hlas, ktorý bude hájiť ich potreby a poukazovať na ich potenciál pre našu krajinu.

Kontakt:

Mgr. Marcel Maťovčík

Mgr. Marcel Maťovčík

Žilina, okres
Predseda Krajskej rady
Je dôležité, aby ľudia zo Slovenska neodchádzali. Aby žili spokojný život tam, kde je ich domov a vytvárali hodnoty tam, kde vyrastali.

  Ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Martin sa už od roku 2014 snažím aktívne pomáhať obyvateľom, aby žili v lepšom a krajšom meste, na ktoré by boli hrdí vo všetkých aspektoch. Dlhoročná práca v štátnej správe mi priniesla veľa pracovných skúseností. Spolupracoval som so starostami obcí v Turci a riešili sme konkrétne problémy regiónu. Počas 4 rokov pôsobenia ako predseda sociálno – zdravotnej komisie mesta Martin som venoval mimoriadnu pozornosť podpore sociálnej oblasti dotáciami pre seniorov, deti a znevýhodnených obyvateľov. Som členom komisie dopravy VÚC a presadzujem dôležitosť riešenia problematickej dopravnej situácie v Žilinskom kraji. Od roku 2017 som vymenovaný za splnomocnenca pre rýchlostnú cestu R3 do Turca. Podporujem rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska a ich vzájomné prepojenie. Regióny potrebujú zastúpenie v parlamente. Silný hlas, ktorý bude hájiť ich potreby a poukazovať na ich potenciál pre našu krajinu.

Kontakt: